Substancje fitogeniczne

Większa wydajność dzięki mocy roślin

Standaryzowane – Skuteczne – Bezpieczne i zatwierdzone do użytku w UE

Substancje fitogeniczne, nazywane również „botanicznymi", znane powszechnie pod nazwą roślinnych dodatków paszowych, stanowią grupę substancji pochodzenia naturalnego stosowanych w żywieniu zwierząt, pozyskiwanych wyłącznie z ziół, przypraw i ich wyciągów, takich jak na przykład olejki eteryczne .

Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy surowców i licznych substancji czynnych, dodatki fitogeniczne oferują znacznie więcej niż tylko poprawę walorów smakowych pasz. Efektem ich stosowania jest nie tylko optymalizacja właściwości pasz, ale również zwiększenie wydajności i produktywności zwierząt .

W związku z ekonomicznie uzasadnionym dążeniem hodowców do zwiększenia efektywności i rentowności na drodze żywienia, w diecie zwierząt stosuje się rozmaite produkty fitogeniczne. Jednak wykorzystywane dodatki paszowe powinny nie tylko przyczyniać się do wzrostu zysków i poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, ale także spełniać wymogi stale zaostrzanych regulacji prawnych z obszaru bezpieczeństwa żywności i rolnictwa. Wszystko to sprawia, że naturalne dodatki paszowe pochodzenia roślinnego mają w żywieniu zwierząt hodowlanych niezwykle obiecującą przyszłość .

Pewne i sprawdzone – naturalnie

Naturalna moc roślin od lat odgrywa istotną rolę w dietetyce i medycynie. Korzystny wpływ określonych roślin na zdrowie człowieka znany jest od wielu dziesięcioleci. Pierwsze zapiski dotyczące wykorzystania substancji pochodzenia roślinnego znalezione na obszarze Mezopotamii pochodzą z roku 2600 p.n.e .

Jednak substancje roślinne uważano za wartościowe nie tylko pod kątem ich oddziaływania na ludzi. Na przestrzeni historii wiele przypraw i roślin wytwarzających olejki eteryczne stosowano również w weterynarii, tak w celach leczniczych, jak i dla zapewnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych. Ze względu na wszechstronność i szerokie spektrum działania, w sektorze hodowlanym wykorzystuje się środki roślinne już od wielu lat. Obecnie, głównie na skutek obowiązującego w UE od 2006 r. całkowitego zakazu stosowania antybiotyków, jako stymulatorów wzrostu, nastąpiło zwiększenie zainteresowania hodowców produktami fitogenicznymi i – czy to z uwagi na większą świadomość społeczną potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego, ogólny trend ukierunkowany na „bardziej naturalną, zrównoważoną produkcję żywności", czy też naciski konsumentów, którzy domagają się wyeliminowania wszelkich rodzajów zanieczyszczeń z chowu zwierząt, a co za tym idzie również z łańcucha pokarmowego – ich popularność nieprzerwanie rośnie .

Ekspert w dziedzinie środków fitogenicznych

Podstawą do opracowania wysokiej jakości fitogenicznych dodatków paszowych jest naturalne bogactwo świata roślin i pozyskiwanych z nich substancji czynnych. Substancje te, obecne w roślinach w niewielkim stężeniu po odpowiedniej obróbce i we właściwym połączeniu, posiadają niezwykle silne działanie .

W wyniku wieloletnich prac badawczo-rozwojowych zgromadziliśmy wiedzę specjalistyczną, dzięki której potrafimy dobrać najwyższej jakości składniki dodatków paszowych. Ogromne doświadczenie, jakim dysponujemy, przekłada się na niezawodność, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania naszych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. Jesteśmy obecnie pierwszą i jedyną firmą, która uzyskała dopuszczenie do użytku zootechnicznego w UE dla całkowicie fitogenicznego dodatku paszowego – Fresta F .

Wszystkie składniki naszych produktów są pochodzenia naturalnego, ponieważ fitogeniczne substancje czynne wykazują w kontekście żywienia zwierząt znacznie szersze spektrum działania niż jakakolwiek jednostkowa substancja syntetyczna. Przewaga ta wynika z synergistycznego działania wszystkich substancji czynnych występujących w danej roślinie, które nie ogranicza się do właściwości jednego tylko dominującego związku .
Nasza wartościowa wiedza specjalistyczna, doświadczenie opierające się na dekadach prac badawczo-rozwojowych oraz możliwość czerpania z zasobów natury pozwala nam tworzyć innowacyjne, standaryzowane, najwyższej klasy produkty opracowywane przez zespół ekspertów z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów .