Fytogenní aditiva

Síla rostlin pro zlepšení užitkovosti

Standardizované - Účinné - Bezpečné & Schválené EU

Fytogenní krmná aditiva někdy také nazývaná rostlinná krmná aditiva jsou obecně definována jako aditiva pocházející z rostlin používaná ve výživě zvířat, jejichž aktivní látky jsou získávány výhradně z bylin, koření a jejich extraktů, jako jsou například éterické oleje.

Vzhledem k široké škále rostlinných substancí a v nich obsažených účinných látek, nabízejí fytogenní aditiva více než pouze zchutňující schopnosti. Jejich použití ve výživě zvířat vede ke zlepšení kvality krmiv a následně ke zlepšení kvality potravin. Navíc dochází ke zvýšení užitkovosti a efektivity živočišné produkce.

Za účelem zlepšení efektivnosti a ziskovosti prostřednictvím výživy zvířat jsou používány nejrůznější druhy fytogenních aditiv. Tato aditiva by však neměla zlepšovat pouze ekonomické ukazatele chovu hospodářských zvířat, ale měla by přispívat i ke zvýšení kvality potravin živočišného původu, k jejich bezpečnosti a zároveň být v souladu se zemědělskými směrnicemi. Proto naše fytogenní aditiva nabízejí víc, než zlepšení prosperity živočišné produkce.

Přírodní - testováno a ověřeno

Po mnoho let tvoří látky rostlinného původu přirozenou a nedílnou součást výživy člověka a také humánní medicíny. První záznamy o pozitivním účinku některých vybraných rostlin a jejich částí na lidské zdraví se objevují již v době 2 600 let př. n. l.

Rostlinné látky ale nebyly využívány jen pro potřeby člověka. Řada éterických olejů a koření se již dlouhou dobu používá ve veterinární léčbě a také v oblasti managementu zdraví zvířat. Tyto látky jsou známy pro své celostní a široké spektrum účinnosti a v živočišné výrobě se používají řadu let. V dnešní době a zvláště od roku 2006, kdy nabyl platnost zákaz používání antibiotických stimulátorů růstu v EU, jsou fytogenní látky využívané v živočišné výrobě na vzestupu. Ať už z důvodu veřejného povědomí o možných zdravotních rizicích a negativních vlivech na životní prostředí při používání syntetických látek nebo jako reakce na zájem veřejnosti pokud možno eliminovat veškerou kontaminaci živočišných produktů. Spotřebitelé stále více upřednostňují prověřené, bezpečné a účinné produkty pro zkvalitnění potravního řetězce. Fytogenní produkty jsou přírodní alternativou k syntetickým výrobkům, kterých se konzumenti chtějí vyvarovat a tak rostlinné látky stále více získávají na své popularitě a naplňují současný trend směřující k přírodní produkci potravin.

Rozumíme fytogenním krmným aditivům

Aktivní látky získávané z rostlin představují základ vysoké kvality fytogenních doplňkových látek, které jsou již v malých množstvích mimořádně efektivní. Jejich účinnost však dále stoupá, pokud jsou ve správném poměru smíchány a zpracovány.

Léta vývoje a výzkumu umožnila získat know-how pro výběr nejkvalitnějších složek používaných pro výrobu krmných aditiv. Naše bohaté zkušenosti jsou klíčem ke spolehlivé, účinné a bezpečné aplikaci fytogenních krmných aditiv ve výživě zvířat. K dnešnímu dni jsme první a současně jedinou společností, která obdržela od EU pro ryze fytogenní přípravek Fresta F registraci zootechnického krmného aditiva.

Veškeré složky našich produktů jsou přírodního původu, protože aktivní substance přírodních látek prokazují mnohem větší účinnost ve výživě zvířat než jedna synteticky vyrobená látka. Výhodou přírodních látek obsažených v rostlině je jejich synergické působení, kdy nedochází ke snížení účinnosti jako v případě pouze jedné účinné látky .
Naše cenné know-how, zkušenosti z desetiletí výzkumu a vývoje a jen to nejlepší z přírody je zkombinováno do našich prvotřídních produktů, které jsou vyvíjeny odborníky na základě potřeb zákazníků.

Obracíme se k přírodě, ve které nacházíme nové kombinace fytogenních látek, které pomáhají zkvalitňovat výživu zvířat a snižují množství syntetických aditiv v lidském potravním řetězci.