PNRC

Performing Nature Research Center

Naše vlastné výskumné a vývojové centrum

Performing Nature Research Centrum (PNRC) je jedna z najväčších, technologicky najvyspelejších pokusných staníc, ktorá garantuje najpresnejšie a najbezpečnejšie štúdie, prevádzané za kontrolovaných podmienok. Stanica zahŕňa sekciu pre brojlery a nosnice, klimatické komory pre hydinu, prasatá a menšie prežúvavce. Celá stanica je riadená počítačom a má automatický systém na dávkovanie krmiva a vody.

Spoločnosť Delacon vybudovala PNRC pre zabezpečenie špecifických a striktných požiadaviek na výskum a vývoj a pre dosiahnutie presných a reprodukovateľných štúdií na podporu a urýchlenie svojho rozvoja.

Problémy s trávením, zlepšenie rastu, prevencia ochorení a zníženie emisií, to sú oblasti, na ktoré sa zameriava výskum nášho centra. Umožňuje nám tak poskytovať inovatívne a nákladovo efektívne prírodné riešenia s ohľadom na potreby vo výžive hospodárskych zvierat. Máme dlhoročné poznatky a skúsenosti, ktoré nám umožňujú pochopiť komplexnú oblasť pôsobenia rastlinných látok. Ich optimálna aplikácia dáva možnosť rozvinúť plný potenciál týchto látok a využiť ho vo vysoko kvalitných výrobkoch.

Hlavné zameranie činnosti PNRC:

  • Výskum vplyvu rastlinných látok na zlepšenie chutnosti krmiva, zvýšenie stráviteľnosti živín, zlepšenie úžitkovosti a podpora zdravia zvierat.
  • Výskum rastlinných produktov, ktoré môžu znižovať dopady chovu zvierat na životné prostredie.
  • Výskum a vývoj produktov, zaoberajúcich sa špecifickými problémami zdravia zvierat, rovnako ako výskum v oblasti prevencie.
  • Základný výskum mechanizmu účinku nových fytogénnych látok a ich zložiek.