Fytogénne kŕmne aditíva

Zlepšovanie úžitkovosti hospodárskych zvierat prírodnou cestou

Sme priekopníkmi v oblasti fytogénnych kŕmnych aditív

Delacon sa radí k svetovo najdôveryhodnejším dodávateľom prvotriednych fytogénnych riešení pre potreby živočíšnej výroby. Už viac ako 25 rokov razíme cestu prírodného spôsobu zlepšenia úžitkovosti hospodárskych zvierat a podpory ich zdravia - pomocou fytogénnych doplnkových látok.

Delacon, ktorý bol založený a zo začiatku prevádzkovaný ako rakúsky rodinný podnik, je už viac ako 25 rokov priekopníkom a svetovým lídrom v oblasti fytogénnych aditív. Dnes skúmame, vyvíjame a vyrábame iba čisto prírodné doplnkové látky, pre ktoré sa vžilo označenie „fytogénne". Skladajú z bylín, korenín a éterických olejov a sú určené pre prežúvavce, prasatá a hydinu.

Myšlienkou zakladateľa spoločnosti, Helmuta Dedla, bolo nahradiť antibiotické stimulátory rastu rastlinnými doplnkovými látkami, a tak zabezpečiť udržateľnú a ziskovú živočíšnu výrobu a bezpečné krmivá. A táto stratégia je i naďalej uplatňovaná súčasným riaditeľom spoločnosti, Markusom Dedlom.

Centrálna výrobňa spoločnosti (Steyregg, Rakúsko) dodáva svoje výrobky do 45 krajín sveta. Globálny tím firmy Delacon má 110 zamestnancov v 16 pobočkách a spolupracuje s 30 distribútormi po celom svete.

V spoločnosti Delacon vyznávame tieto tri základné hodnoty:

Udržateľnosť

Čo začalo ako rastlinná alternatíva k antibiotickým stimulátorom rastu, sa vyvinulo do spoľahlivých a vysoko ocenených produktov. Tie preukázali významné výsledky v oblasti zlepšenia úžitkovosti hospodárskych zvierat, zníženia emisií a poskytujú tak dlhodobé využitie. Stále pracujeme na využití čo najväčšieho potenciálu prírodných látok, za účelom zabezpečenia udržateľnej a súčasne i ziskovej živočíšnej výroby, rovnako ako výroby bezpečných produktov pre konečných spotrebiteľov.

Inovácia

V oblasti výživy zvierat sa nevyhnutne objavujú stále nové výzvy, ale sme pripravení pristupovať k nim zodpovedne. Neustála snaha o zlepšenie, nájdenie nových, inovatívnych riešení pre splnenie týchto výziev - to je náš cieľ.

Špičková kvalita

Vysoká kvalita je naším záväzkom vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Používame iba vysoko moderné technológie, riadené kvalifikovanými odborníkmi. Vždy sa snažíme zabezpečiť, aby naše produkty boli udržateľné, bezpečné a účinné. Tieto hodnoty boli tiež potvrdené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, ktorý nás ocenil najvyššou klasifikáciou, zlatým štandardom, v registrácii fytogénnych doplnkových látok: registráciou EÚ pre zootechnické kŕmne aditívum.

Toto sú naše kľúčové faktory, naše porozumenie pre performing nature".

Spoločnosť Delacon získala počas svojho pôsobenia rad rôznych ocenení. Delacon Rakúsko získal cenu STEP (2013), Zlatý Pegas pre úspešného exportéra (2012), cenu Rakúskej spoločnosti (2012) a ocenenie Rakúsky exportér (2009). Delacon ČR získal Zlatý klas (2005).

Veríme v silu prírody a jej pôsobeniu.

Stále skúmame a využívame potenciál prírody a to nás zaraďuje medzi svetových lídrov v oblasti fytogénnych kŕmnych aditív.