Média

Odborné publikace a uveřejněné články

Nové přípravky pro senážování přináší mnohé výhody

Výběr vhodného přípravku pro blížící se jarní konzervaci senáží je jedním z klíčových faktorů pro dosažení jejich nejvyšší kvality. Senáže tvoří nezbytnou součást krmné dávky pro skot, a proto bychom procesu senážování měli věnovat velkou pozornost.

Celý článek

Monitoring výskytu mykotoxinů a kontrola jejich působení u dojnic

Vzhledem k mnoha změnám v systému současné zemědělské produkce dochází v posledních letech ke kvyšování kontaminace krmných surovin mykotoxiny polních, fusariových plísní.

Celý článek

Fytogenní krmná aditiva snižují oxidační stres

Produkce drůbežího masa je celosvětově nejrychleji rostoucím masným sektorem a odhaduje se, že v následujících 5 letech vzroste o 40 %. Moderní plemena drůbeže mají vysoký a neustále rostoucí potenciál pro růst, výkrmnoust a nosnost.

Celý článek

Poporodní období dojnic

Poporodní období dojnic je jejich nejnáročnějším obdobím v životě. Projevuje se zde, jakým způcobem zvířata zvládla stání na sucho a fázi rozdoje.

Celý článek

Jste připraveni na tepelný stres u dojnic?

Provozní pokusy napříč Evropou ukazují, že tepelný stres je hrozbou od severu k jihu a od východu na západ. Evropští farmáři mohou takto během léta ztrati 3 - 5,5 kg mléka/dojnici/den!

Celý článek

Mykotoxiny a jejich negativní dopady na ekonomiku produkce vajec

Klimatické podmínky v období dozrávání kukuřice byly ve sklizňovém roce 2014 velice příznivé pro rozvoj polních plísní s následnou produkcí toxických metabolitů – mykotoxinů, jejichž koncentrace dosáhla velice vysokých hodnot. Jedná se především o produkty plísní rodu Fusarium sp.

Celý článek

Mykotoxiny plísní rodu Fusarium - rizika spojená s jejich zvýšenou koncentrací v krmivech

Mykotoxiny tvoří početnou skupinu toxických sekundárních metabolitů hub. Jsou produkovány různými druhy plísní v období před sklizní, v jejím průběhu i během následného uskladnění surovin a krmiv. Společným jmenovatelem pro tuto strukturně rozličnou skupinu nízkomolekulárních látek různého původu je jejich toxický charakter. Mykotoxiny mohou vyvolat chronickou i akutní intoxikaci u zvířat i lidí. Vzhledem k silné toxicitě, diverzitě toxických účinků a vzájemnému synergickému působení jsou mykotoxiny považovány za látky nebezpečné pro konzumenty kontaminovaných krmiv a potravin.

Celý článek

FRESTA® F Plus - více živin pro kojící prasnice

Vysoký příjem krmiva po oprasení je nezbytný k zajištění dostatku živin pro tvorbu kvalitního kolostra a dostatečnou produkci mléka pro selata při zachování kondice prasnice, důležité pro následnou reprodukci.

Celý článek

Efekt kombinace NSP enzymů s přípravkem BIOSTRONG® 510

Během posledních let můžeme sledovat poměrně rychlé zvyšování intenzity a efektivity produkce drůbežího masa. Za dva či tři roky se zootechnické výsledky posunuly na hodnoty, o kterých se nám dříve ani nezdálo, a rozhodně se tento proces hned tak nezastaví.
Neustálý posun intenzity a efektivity produkce však také klade neskutečně vysoké nároky na genetický materiál, krmiva a samozřejmě také na management na farmách.

Celý článek