Historia firmy Delacon

Tam, gdzie przyszłość wydarza się każdego dnia

1988

Powstanie firmy Delacon

W austriackiej miejscowości Steyregg Helmut Dedl zakłada prywatną firmę Delacon dysponującą własnym zakładem produkcyjnym. W oparciu o wyniki przeprowadzonych we wcześniejszym okresie badań nad substancjami pochodzenia roślinnego (w tym również doświadczeń naukowych i prób polowych) firma wprowadza na rynek zupełnie nowy produkt – fitogeniczne dodatki paszowe. W tym samym roku Delacon otwiera biuro sprzedażowe na Węgrzech .

1992

Utworzenie oddziału firmy Delacon w Czechach

W Czechach rozpoczyna działalność spółka zależna Delacon stanowiąca zaplecze dla dalszej ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) .

1993

Modernizacja zakładów produkcyjnych

Firma notuje dobre wyniki, a dodatki fitogeniczne zyskują na popularności. Ma miejsce pierwsza modernizacja zakładów produkcyjnych oraz uruchomienie nowej mieszalni .

1994

Utworzenie oddziału firmy Delacon na Słowacji

Rośnie liczba podmiotów zależnych i dystrybutorów Delacon. Rynki Europy Środkowo-Wschodniej wykazują szczególnie duże zainteresowanie naturalnymi alternatywami dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Powstaje nowa filia Delacon na Słowacji .

1995

Rozwój struktur firmy i portfolio produktów

Podmioty zależne i dystrybutorzy spółki Delacon działają na terenie 12 krajów Europy i Azji. Dodatki fitogeniczne stale potwierdzają swoją przydatność, szybko wykraczając poza początkową rolę substytutu antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Naturalne, przyjazne dla środowiska rozwiązania wykazują daleko szersze spektrum działania od syntetycznie wytwarzanych substancji. Na rynek trafiają nowe produkty z dodatkiem saponin pomagające zmniejszyć skalę emisji towarzyszących produkcji zwierzęcej .

1999

Gwałtowny wzrost popularności dodatków fitogenicznych

Popyt na paszowe dodatki fitogeniczne systematycznie rośnie. Produkty Delacon dostępne są już w sprzedaży w ponad 30 krajach .

2000

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem

Utrzymanie niezmiennie najwyższej jakości we wszystkich obszarach naszej działalności biznesowej zawsze stanowiło dla nas priorytet. Jednak od deklaracji wolimy twarde dowody. Dlatego właśnie firma Delacon uzyskała certyfikat ISO 9001 potwierdzający wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością, który stał się pierwszym z serii wielu kolejnych certyfikatów oficjalnie dokumentujących stosowane przez nas metody zarządzania jakością .

2001

Badania i rozwój kluczowym obszarem kompetencji

Od samego początku uznawaliśmy działalność badawczo-rozwojową (R&D) za jedną z naszych kluczowych kompetencji. Delacon nieprzerwanie inwestuje znaczące środki w programy badawczo-rozwojowe poświęcone opracowaniu innowacyjnych produktów i najnowocześniejszych technologii. Na potrzeby identyfikowalności naszych fitogenicznych dodatków w gotowych mieszankach paszowych wprowadziliśmy standardową procedurę GC/MS. Ponadto w obszarze stabilizacji produktów wdrożyliśmy rewolucyjną technologię mikrokapsułkowania z podwyższoną odpornością na działanie wysokich temperatur.

2002

Nagrody dla firmy Delacon za innowacje i wyniki

Spółka Delacon otrzymuje złotą nagrodę biznesową PEGASUS przyznawaną w rejonie Górnej Austrii. Wśród najlepszych małych i średnich przedsiębiorstw Delacon plasuje się na pierwszym miejscu w kategoriach innowacyjności, działalności eksportowej i rentowności. W tym samym roku miało miejsce przekształcenie biura sprzedażowego na Węgrzech w pełnoprawny podmiot zależny Delacon Kft (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Jednocześnie firma notuje kolejne osiągnięcia w obszarze certyfikacji: Delacon otrzymuje certyfikaty ISO 9001:2000 oraz wdraża system HACCP .

2003

Globalna ekspansja i pełna identyfikowalność

Powstaje regionalne biuro na obszar Azja-Pacyfik. Ponadto, Delacon otrzymuje certyfikat partnera QS (niemiecka norma jakości) oraz holenderski certyfikat GMP-13/QC. Powyższe programy zarządzania jakością pozwalają firmie Delacon spełnić wymagania Rozporządzenia UE 178/2002 w zakresie pełnej identyfikowalności produkcji. Wybrane produkty są również certyfikowane jako zdatne do zastosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2002/91 .

2004

Utworzenie oddziału firmy Delacon w Polsce

Kolejnym etapem globalnej ekspansji Delacon jest otwarcie spółki zależnej w Polsce .

2005

Kolejna modernizacja zakładów produkcyjnych

Aby zagwarantować najwyższy standard procesów produkcyjnych tak obecnie, jak i w przyszłości, rozbudowano siedzibę firmy w austriackim Steyregg i przeprowadzono gruntowną modernizację dotychczasowej infrastruktury produkcyjnej. Od samego początku wierzyliśmy w niezmierzony potencjał natury, a sukces Delacon dowiódł, że mieliśmy rację. Dlatego podjęliśmy decyzję o podziale siedziby firmy na centralę administracyjną i odrębny zakład produkcyjny, otwierając możliwości dla przyszłej rozbudowy i dalszej modernizacji .

2006

Pierwsze z serii prestiżowych spotkań

Firma Delacon organizuje w Wiedniu pierwsze z serii sympozjów pod hasłem Performing Nature, podczas którego grupa zaproszonych gości omawia i ocenia najnowsze trendy w dziedzinie efektywnego i zrównoważonego żywienia zwierząt. Wyniki sympozjum pozwoliły nam stosownie ukierunkować strategię spółki i stały się istotną inspiracją dla przemysłu paszowego .

2007

Zawsze blisko naszych klientów

Delacon otwiera kolejne podmioty zależne: globalne biuro sprzedaży we Francji oraz spółkę Delacon USA, Inc. Osiągamy również kolejny ważny etap na drodze realizacji strategii zarządzania jakością: otrzymujemy certyfikat FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System – Europejski system jakości dodatków i premiksów paszowych) .

2009

Konferencja w Grecji

Podczas drugiego sympozjum pod hasłem Performing Nature, które odbyło się na greckiej wyspie Kreta, Delacon gości 250 uczestników z 25 krajów. W ciągu dwóch dni 18 prelegentów omawia szereg interesujących zagadnień dotyczących najnowszych trendów w dziedzinie hodowli i żywienia zwierząt oraz immunologii i ochrony środowiska naturalnego .

2010

Przekazanie zarządu nad spółką Markusowi Dedlowi i utworzenie Delacon China

W 2010 r. założyciel firmy Helmut Dedl przekazuje zarząd nad całą grupą Delacon wraz z wszystkimi podmiotami zależnymi swojemu synowi Markusowi Dedlowi. W kolejnych latach trwa proces przekształcania struktury własności spółki.
W tym samym roku ma miejsce otwarcie filii Delacon Biotechnik GmbH w Szanghaju i Pekinie (Chiny).

2011

Własna placówka badawcza Delacon

Powstaje ośrodek badawczy Performing Nature Research Center (PNRC). Placówkę zaprojektowano z uwzględnieniem specjalistycznych wymogów naszych obszarów badawczych, z myślą o zagwarantowaniu najwyższego poziomu wydajności .

2012

Pierwszy zarejestrowany fitogeniczny zootechniczny dodatek paszowy

Delacon to pierwszy i jedyny na świecie producent fitogenicznych dodatków paszowych, którego wyrób został zatwierdzony do użytku w UE jako zootechniczny dodatek paszowy. Po przejściu rygorystycznej procedury obejmującej niezależną ocenę jakości, bezpieczeństwa i wydajności, preparat FRESTA® F otrzymuje najwyższą klasyfikację w procesie rejestracji dodatków paszowych .

2013

Wzrost potencjału

Sukces niejedno ma imię: spółka Delacon świętuje 25. rocznicę powstania i rozbudowuje infrastrukturę produkcyjną, potrajając jej dotychczasową moc produkcyjną. W związku z odnotowanym w ubiegłym roku rekordowo wysokim poziomem zapotrzebowania na swoje wyroby Delacon stopniowo rozbudowuje międzynarodowe struktury firmy .

2014

Czas na kolejne innowacje

Firma Delacon po raz trzeci organizuje prestiżowe sympozjum pod hasłem Performing Nature. Tym razem w konferencji uczestniczy 350 zaproszonych gości, wśród których znajdują się klienci, dystrybutorzy, uznani naukowcy, ekonomiści oraz przedstawiciele czołowych firm sektora paszowego. Sympozjum stanowi okazję do dyskusji na temat bieżących i przyszłych wyzwań w dziedzinie żywienia zwierząt oraz wymiany innowacyjnych koncepcji i najlepszych praktyk. Niezależnie od organizacji największej imprezy w dziejach firmy, w tym samym roku Delacon prezentuje swój nowy wizerunek korporacyjny na targach Eurotier 2014 .

2015

Reorganizacja działu ds. produktów i innowacji

Firma Delacon przeprowadza restrukturyzację struktur badań i rozwoju, zarządzania produktami oraz innowacji. Aby w możliwie najpełniejszym wymiarze wykorzystać efekt synergii, z trzech oddzielnych zespołów utworzono jeden dział ds. produktów i innowacji (Product & Innovation). Kierownictwo nad pracami nowego działu obejmuje dr Jan Dirk van der Klis, który zachowa również swoją dotychczasową funkcję kierownika kategorii produktów dla drobiu .