DelaconFORTISORB® PHYTO

Eliminace negativních dopadů širokého spektra mykotoxinů na zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířat

 • ZLEPŠENÍ UŽITKOVOSTI
 • PODPORA ZDRAVÍ
 • REDUKCE NÁKLADŮ
 • Zvýšení úžitkovosti
 • Zlepšení reprodukčních ukazatelů
 • Zlepšení zdravotního stavu
 • Posílení imunitního systému
 • Snížení nákladů na léčiva
fortisorb
biostrong bag

FORTISORB® Phyto

SLOŽENÍ:
Purifikovaný a aktivovaný jíl
Deriváty buněčných stěn kvasinek
Fytogenní látky


ADSORPCE MYKOTOXINŮ
Purifikovaný a aktivovaný jíl (hlinitokřemičitanový polymer) má schopnost vázat polární, nepolární a bipolární molekuly mykotoxinů (například Afla, ZEA, DON, T-2, OCHRA, FUMO) a některé další toxiny (endotoxiny).
FORTISORB® Phyto působí až v tekutém prostředí trávicího traktu, kde toxiny pevně adsorbuje na svůj povrch a tím brání jejich průniku střevní stěnou do krve a dále do organismu.


POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Při dlouhodobé expozici i nízké hladiny mykotoxinů způsobují imunosupresi.
Deriváty buněčných stěn kvasinek v přípravku FORTISORB® Phyto mají stimulační účinky na nespecifický imunitní systém. zvířat.


OCHRANA JATERNÍHO PARENCHYMU
Většina toxických látek je detoxikována v játrech, a proto je jejich ochrana pro zdraví zvířat zásadní. FORTISORB® Phyto obsahuje fytogenní látky s hepatoprotektivním, protizánětlivým a také antibakteriálním účinkem, které zajišťují:

 • Synergické působení účinných látek v ochraně a regeneraci jaterních buněk
 • Rychlejší obnovu jaterních funkcí po zátěži
 • Doplňují komplexní ochranu organismu před negativním, působením toxických látek

Vícestupňová ochrana před negativním působením mykotoxinů

 • Přínos výrobku
  • Zvyšuje užitkovost
  • Zlepšuje reprodukční ukazatele
  • Zlepšuje zdravotní stav
  • Zvyšuje příjem krmiva
  • Posiluje imunitní systém
  • Pozitivně působí na ochranu a rychlejší regeneraci jaterních buněk
  • Snižuje počty somatických buněk
  • Redukuje náklady na léčiva
 • Aplikace výrobku
  FORTISORB® Phyto může být zamíchán do premixů, kompletního krmiva, TRM.
  Doporučené dávkování:
  • 0,75 - 1,5 kg/t KS pro prasata, drůbež (všechny druhy a kategorie)
  • 15 - 30 g/ks/den pro dojnice, žír
  • 10 - 20 g/ks/den pro telata, jalovice