PNRC

Performing Nature Research Center

Naše vlastní výzkumné a vývojové centrum

Performing Nature Research Centrum (PNRC) je jedna z největších, technologicky nejvyspělejších pokusných stanic, která garantuje nejpřesnější a nejbezpečnější studie prováděné za kontrolovaných podmínek. Stanice zahrnuje sekci pro brojlery a nosnice, klimatické komory pro drůbež, prasata a menší přežvýkavce. Celá stanice je řízena počítačem a má automatický systém pro dávkování krmiva a vody.

Společnost Delacon vybudovala PNRC pro zajištění specifických a striktních požadavků na výzkum a vývoj a pro dosažení přesných a reprodukovatelných studií na podporu a urychlení svého rozvoje.

Problémy s trávením, zlepšení růstu, prevence nemocí a snížení emisí, to jsou oblasti, na které se zaměřuje výzkum našeho centra. Umožňuje nám tak poskytovat inovativní a nákladově efektivní přírodní řešení s ohledem na potřeby ve výživě hospodářských zvířat. Máme dlouholeté znalosti a zkušenosti, které nám umožňují pochopit komplexní oblast působení rostlinných látek. Jejich optimální aplikace dává možnost rozvinout plný potenciál těchto látek a využít jej ve vysoce kvalitních výrobcích.

Hlavní zaměření činnosti PNRC:

  • Výzkum vlivu rostlinných látek na zlepšení chutnosti krmiva, zvýšení stravitelnosti živin, zlepšení užitkovosti a podpora zdraví zvířat.
  • Výzkum rostlinných produktů, které mohou snižovat dopady chovu zvířat na životní prostředí.
  • Výzkum a vývoj produktů zabývající se specifickými problémy zdraví zvířat, stejně jako výzkum v oblasti prevence.
  • Základní výzkum mechanismu účinku nových fytogenních látek a jejich složek.