Výzkum a vývoj

Každá inovace vyžaduje úsilí

Rozlišujeme průkopníka a následovníka

Roli světového lídra v oblasti fytogenních látek bereme vážně a klademe velký důraz na tyto stěžejní oblasti: výzkum a vývoj.

Inovace je hnací silou našeho podnikání a je stěžejním faktorem k dosažení úspěchu. Proto na tuto oblast klademe mimořádný důraz. Náš mezinárodní tým pro výzkum a vývoj provádí vědecké pokusy pro všechny druhy hospodářských zvířat - drůbež, prasata a přežvýkavce.

Náš výzkum je zaměřen na tyto oblasti:

  • Stravitelnost živin
  • Užitkovost
  • Snížení emisí (čpavek a skleníkové plyny)
  • Účinná prevence a podpora zdraví

Hlavním záměrem našeho výzkumu je hledat a vyhodnocovat nové přírodní složky, jejich kombinace k plnému využití jejich potenciálu ve výživě zvířat a zvyšování ukazatelů efektivity výroby - zlepšení konverze krmiv, zvýšení přírůstku hmotnosti, prevence infekcí a redukce emisí nežádoucích plynů.

Celosvětová výzkumná a vývojová databáze

S našimi partnerskými institucemi a laboratořemi, ve více než 20 zemích světa od Brazílie až po Jižní Koreu, provádíme simultánně četné vědecké projekty a sdílíme rozsáhlou databázi vědeckých dat.

Vysledovatelnost

Delacon provozuje vlastní laboratoř pro vědu a výzkum v sídle Delacon Rakousko, ve Steyreggu. Toto zařízení nám umožňuje ověřovat kvalitu všech produktů, od prvotní suroviny až po finální výrobek. Garantujeme vysledovatelnost našich produktů v celém procesu výroby a distribuce - od prověřených dodavatelů až po naše konečné zákazníky.

Vlastní výzkumné centrum

V roce 2011 společnost Delacon otevřela vlastní centrum pro vědu a výzkum Performing Nature Research Center (PNRC), které se nachází v České republice. Toto zařízení je vystavěno za použití nejnovějších technologií a lze bez nadsázky říct, že se jedná o milník v historii společnosti. Umožňuje zde provádět přesné a bezpečné studie v garantovaných podmínkách pro jakýkoliv druh hospodářských zvířat - drůbež, prasata i přežvýkavci.

Vědecký zlatý standard

Díky pečlivé přípravě a vědecky doloženým datům, je Delacon v tuto chvíli první a jedinou společností, která obdržela pro výrobek Fresta F registraci jako zootechnické krmné aditivum od Evropské Unie Tato registrace je zlatým standardem pro krmná aditiva a dokazuje fyziologické přínosy v užitkovosti zvířat.

Oddělení vědy a výzkumu se zaměřuje na tří hlavní oblasti :

  • Objev (screening, in-vitro testace, in-vivo testace)
  • Ověření (in-vivo testování v nezávislých výzkumných institucích)
  • Prokazatelnost (provozní testace a ověření u zákazníka)