Výskum & Vývoj

Každá inovácia vyžaduje úsilie

Rozlišujeme priekopníka a nasledovníka

Rolu svetového lídra v oblasti fytogénnych látok berieme vážne a kladieme veľký dôraz na tieto dôležité oblasti: výskum a vývoj.

Inovácia je hnacou silou nášho podnikania a je významným faktorom k dosiahnutiu úspechu. Preto na túto oblasť kladieme mimoriadny dôraz. Náš medzinárodný tím pre výskum a vývoj uskutočňuje vedecké pokusy pre všetky druhy hospodárskych zvierat - hydina, ošípané a prežúvavce.

Náš výskum je zameraný na tieto oblasti:

  • Stráviteľnosť živín
  • Úžitkovosť
  • Zníženie emisií (čpavok a skleníkové plyny)
  • Účinná prevencia a podpora zdravia

Hlavným zámerom nášho výskumu je hľadať a vyhodnocovať nové prírodné zložky, ich kombinácie k plnému využitiu ich potenciálu vo výžive zvierat a zvyšovanie ukazovateľov efektivity výroby – zlepšenie konverzie krmív, zvýšenie prírastkov hmotnosti, prevencia infekcií a redukcia emisií nežiaducich plynov.

Celosvetová výskumná a vývojová databáza

S našimi partnerskými inštitúciami a laboratóriami, vo viac ako 20 krajinách sveta od Brazílie až po Južnú Kóreu, uskutočňujeme simultánne početné vedecké projekty a zdieľame rozsiahlu databázu vedeckých dát.

Vysledovateľnosť

Delacon prevádzkuje vlastné laboratórium pre vedu a výskum v sídle Delacon Rakúsko, v Steyreggu. Toto zariadenie nám umožňuje overovať kvalitu všetkých produktov, od prvotnej suroviny až po finálny výrobok. Garantujeme vysledovateľnosť našich produktov v celom procese výroby a distribúcie - od preverených dodávateľov až po našich koncových zákazníkov.

Vlastné výskumné centrum

V roku 2011 spoločnosť Delacon otvorila vlastné centrum pre vedu a výskum Performing Nature Research Center (PNRC), ktoré sa nachádza v Českej republike. Toto zariadenie je vybudované s použitím najnovších technológií a možno konštatovať, že sa jedná o míľnik v histórii spoločnosti. Umožňuje prevádzať presné a bezpečné štúdie v garantovaných podmienkach pre akýkoľvek druh hospodárskych zvierat - hydina, ošípané i prežúvavce.

Vedecký zlatý štandard

Vďaka starostlivej príprave a vedecky doloženým dátam, je Delacon v tejto chvíli prvou a jedinou spoločnosťou, ktorá získala pre výrobok Fresta F registráciu ako zootechnické kŕmne aditívum od Európskej Únie. Táto registrácia je zlatým štandardom pre kŕmne aditíva a dokazuje fyziologické prínosy v úžitkovosti zvierat.

Oddelenie vedy a výskumu sa zameriava na tri hlavné oblasti:

  • Objav (screening, in-vitro testovanie, in-vivo testovanie)
  • Overenie (in-vivo testovanie v nezávislých výskumných inštitúciách)
  • Preukázateľnosť (prevádzkové testovanie a overenie u zákazníka)