Fytogénne aditíva

Sila rastlín pre zlepšenie úžitkovosti

Štandardizované - Účinné - Bezpečné & Schválené EÚ

Fytogénne kŕmne aditíva, niekedy tiež nazývané rastlinné kŕmne aditíva, sú všeobecne definované ako aditíva pochádzajúce z rastlín, používaných vo výžive zvierat, ktorých aktívne látky sa získavajú výlučne z bylín, korenín a ich extraktov, akými sú napríklad éterické oleje.

Vzhľadom k širokej škále rastlinných substancií a v nich obsiahnutých účinných látok, ponúkajú fytogénne aditíva viac než iba schutňujúce schopnosti. Ich použitie vo výžive zvierat vedie k zlepšeniu kvality krmiv a následne k zlepšeniu kvality potravín. Navyše dochádza k zvýšeniu úžitkovosti a efektivity živočíšnej produkcie.

Za účelom zlepšenia efektívnosti a ziskovosti prostredníctvom výživy zvierat sa používajú najrôznejšie druhy fytogénnych aditív. Tieto aditíva by však nemali zlepšovať iba ekonomické ukazovatele chovu hospodárskych zvierat, ale mali by prispievať i k zvýšeniu kvality potravín živočíšneho pôvodu, k ich bezpečnosti, a zároveň byť v súlade s poľnohospodárskymi smernicami. Preto naše fytogénne aditíva ponúkajú viac, než zlepšenie prosperity živočíšnej produkcie.

Prírodné - testované a overené

Veľa rokov tvoria látky rastlinného pôvodu prirodzenú a neoddeliteľnú súčasť výživy človeka, a tiež humánnej medicíny. Prvé záznamy o pozitívnom účinku niektorých vybraných rastlín a ich častí na ľudské zdravie sa objavujú už v dobe 2 600 rokov pr. n. l.

Rastlinné látky ale neboli využívané len pre potreby človeka. Veľa éterických olejov a korenín sa už dlhú dobu používa vo veterinárnej liečbe, a tiež v oblasti manažmentu zdravia zvierat. Tieto látky sú známe pre ich celostné a široké spektrum účinnosti a v živočíšnej výrobe sa používajú veľa rokov. V dnešnej dobe, a zvlášť od roku 2006, kedy nadobudol platnosť zákaz používania antibiotických stimulátorov rastu v EÚ, sú fytogénne látky využívané v živočíšnej výrobe na vzostupe. Či už z dôvodu verejného povedomia o možných zdravotných rizikách a negatívnych vplyvoch na životné prostredie pri používaní syntetických látok, alebo ako reakcia na záujem verejnosti ako možno eliminovať akúkoľvek kontamináciu živočíšnych produktov. Spotrebitelia stále viac uprednostňujú preverené, bezpečné a účinné produkty pre skvalitnenie potravinového reťazca. Fytogénne produkty sú prírodnou alternatívou k syntetickým výrobkom, ktorých sa konzumenti chcú vyvarovať, a tak rastlinné látky stále viac získavajú na svojej popularite a napĺňajú súčasný trend smerujúci k prírodnej produkcii potravín.

Rozumieme fytogénnym kŕmnym aditívam

Aktívne látky získavané z rastlín predstavujú základ vysokej kvality fytogénnych doplnkových látok, ktoré sú už v malých množstvách mimoriadne efektívne. Ich účinnosť však ďalej stúpa, ak sú v správnom pomere zmiešané a spracované.

Roky vývoja a výskumu umožnili získať know-how pre výber najkvalitnejších zložiek používaných pre výrobu kŕmnych aditív. Naše bohaté skúsenosti sú kľúčom k spoľahlivej, účinnej a bezpečnej aplikácii fytogénnych kŕmnych aditív vo výžive zvierat. K dnešnému dňu sme prvou, a súčasne jedinou spoločnosťou, ktorá získala od EÚ pre fytogénny prípravok Fresta F registráciu zootechnického kŕmneho aditíva.

Všetky zložky našich produktov sú prírodného pôvodu, pretože aktívne substancie prírodných látok preukazujú oveľa väčšiu účinnosť vo výžive zvierat, než jedna synteticky vyrobená látka. Výhodou prírodných látok, obsiahnutých v rastline je ich synergické pôsobenie, kedy nedochádza k zníženiu účinnosti, ako v prípade iba jednej účinnej látky.
Naše cenné know-how, skúsenosti z desaťročného výskumu a vývoja a len to najlepšie z prírody je skombinované do našich prvotriednych produktov, ktoré sú vyvíjané odborníkmi na základe potrieb zákazníkov.

Obraciame sa k prírode, v ktorej nachádzame nové kombinácie fytogénnych látok, ktoré pomáhajú skvalitňovať výživu zvierat a znižujú množstvo syntetických aditív v ľudskom potravinovom reťazci.