Manažment kvality

V spojení s prírodou

Vysledovateľnosť & štandardizácia - kľúč k vysokej kvalite

Kvalita je u nás vždy na prvom mieste – naprieč všetkými procesmi.

Kvalita pre našu spoločnosť znamená oveľa viac, než len certifikáciu výrobných procesov v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov. Naša činnosť je celkovo prepojená, od zavádzania nových technológií, cez vysoko kvalifikovaných zamestnancov, až po prísne kontrolné mechanizmy v každej časti výrobného procesu.

Spoločnosť Delacon kladie dôraz na neustále zlepšovanie a zaručuje plnú vysledovateľnosť - od dodávateľa vstupných surovín až po finálneho zákazníka. Prísne pravidlá pre zabezpečenie kvality majú pre nás zásadný význam a dodržujú sa po celú dobu výrobného procesu.

Avšak čo je najdôležitejšie - naša kontrola zabezpečí Vašu dôveru v naše produkty.

Od jednotlivých rastlín ku kŕmnym doplnkom najvyššej kvality - v spoločnosti Delacon je záruka kvality vždy prvoradou záležitosťou. Kvalita všetkých vstupných surovín a ich parametrov je garantovaná radou analýz.

Ďalšiu ochranu proti prípadnému výskytu nežiaducich látok zabezpečuje plná vysledovateľnosť späť až k pôvodným zložkám výrobku.

Delacon uplatňuje rozsiahly manažment kvality k zabezpečeniu najvyšších bezpečnostných požiadaviek na krmivá a potraviny, zabezpečuje tak prvotriedne produkty a služby:


FAMI-QS

Výroba doplnkových kŕmnych látok podľa systému FAMI-QS (Európsky systém kvality pre premixy a doplnkové látky), ktorý je v súlade so smernicou Európskej Únie (č. 183/2005).

FAMI-QS kombinuje požiadavky už zavedených smerníc a systémov kvality. Preto je systém FAMI-QS akceptovaný ďalšími systémami, ako UFAS a FEMAS (Veľká Británia), GMP (Belgicko) a GMP+ (Holandsko). Toto zabezpečuje neobmedzené používanie výrobkov spoločnosti Delacon v rámci týchto systémov.


HACCP

Zavedením systému HACCP (Systém analýzy rizík a kritických kontrolných bodov) garantujeme produkciu bezpečného krmiva a zabezpečujeme tak bezpečnosť pre zvieratá, a súčasne i pre pracovníkov a finálnych zákazníkov.


EN ISO 9001:2008

Všetky procesy sú presne definované podľa Smernice ISO 9001:2008, najuznávanejšieho systému manažmentu kvality na svete.Organic farming certificate

Certifikát pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý spoločnosť získala pre veľkú časť svojich výrobkov, potvrdzuje, že Delacon vyrába v súlade s Nariadením Rady (EC) 834/2007 pre organické produkty a zabezpečuje túto kvalitu naprieč celým výrobným reťazcom (výroba-spracovanie-obchod).Prepracované analýzy v každej časti výrobného procesu

 1. Suroviny
  Suroviny sú dodávané našimi preverenými a spoľahlivými dodávateľmi, s dôrazom na zabezpečenie vysokej kvality. Každá nakúpená surovina je podrobená prísnej analýze.

  Laboratórne overenie
  Ochrana proti nežiadúcim látkam a zabezpečenie vysledovateľnosti všetkých zložiek od úplného začiatku výrobného procesu.

 2. Spracovanie
  Polotovary sú podrobne preverené v laboratóriu a schvaľované ešte pred výrobou finálneho produktu.

  Laboratórne overenie
  Garancia homogénnej a štandardizovanej kvality pre všetky naše produkty. Úplná vysledovateľnosť je zabezpečená pomocou stálych kontrolných mechanizmov.

 3. Dodanie
  Naše obchodné oddelenie spolupracuje s overeným dopravcom a zabezpečuje, že tovar je dodaný ku konečnému zákazníkovi včas a v poriadku.

Neustále zlepšovanie a kontakt so zákazníkmi – hlavné faktory kvality

Delacon neustále pracuje na zlepšovaní svojho manažmentu kvality. Preto spolupracujeme s výskumnými inštitúciami a sme v kontakte s medzinárodnými vedeckými pracovníkmi. A ďalším kľúčovým faktorom pre zlepšenie kvality našich produktov a služieb je pre nás vzájomný vzťah so zákazníkom, poznanie jeho požiadaviek a potrieb.