DelaconLEVUCELL® SC

Živá kvasinková kultúra Saccharomyces cerevisiae CNCM I - 1077 špeciálne vyselektovaná na použitie u prežúvavcov a zaregistrovaná v EU i USA.

 • ZLEPŠENIE ÚŽITKOVOSTI
 • PODPORA ZDRAVIA
 • REDUKCIA NÁKLADOV
 • Prevencia vzniku acidóz
 • Vyššie využitie kŕmnej dávky
 • Nárast príjmu živín
 • Nižšia brakácia
 • Ĺahší prechod na pevné krmivo u mláďat
euromold

LEVUCELL® SC

Vyskytuje sa v prírodnej forme a vo forme mikroenkapsúl (termostabilné).


LEVUCELL® SC 10 ME - mikroenkapsulovaná forma výrobku.

LEVUCELL® SC je súčasťou multifunkčného prípravku RUMEX SC, ktorý navyše obsahuje éterické oleje v enkapsulovanej forme a saponíny.

Zlepšenie zdravotného stavu a bachorovej fermentácie

 • Prínos výrobku
  • Vyšší obsah mliečnych zložiek
  • Zlepšenie anaeróbnych podmienok v bachore
  • Podpora bakteriálneho osídlenia v prospech pozitívnych mikroorganizmov
  • Lepšia stráviteľnosť vlákniny
  • Rýchlejšie bakteriálne osídlenie vyvíjajúceho se bachora u teliat
  • Stabilizácia pH v bachore
  • Prevencia vzniku acidóz – menej laminitíd
  • Znížený výskyt ketóz po otelení
  • Úspora nákladov za veterinárne prípravky
  • Stabilnejšia kondícia kráv po otelení, vyššie zabrezávanie dojníc, zvýšená perzistencia laktačnej krivky
  • Vyššia celoživotná úžitkovosť
  • Zvýšenie príjmu sušiny a intenzívnejší rast u býkov
 • Aplikácia výrobku
  Doporučené dávkovánie:
  • 0,5 g/ks/deň
  • v prípade zhoršených podmienok (napr.. tepelný stres): 1 g/ks/deň