DelaconFORTISORB® PHYTO

Eliminácia negatívnych dopadov širokého spektra mykotoxínov na zdravotný stav a úžitkovosť hospodárskych zvierat

 • ZLEPŠENIE ÚŽITKOVOSTI
 • PODPORA ZDRAVIA
 • REDUKCIA NÁKLADov
 • Zvýšenie úžitkovosti
 • Zlepšenie reprodukčných ukazovateľov
 • Zlepšenie zdravotného stavu
 • Posilnenie imunitného systému
 • Zníženie nákladov na liečivá
fortisorb
biostrong bag

FORTISORB® Phyto

ZLOŽENIE:
Purifikovaný a aktivovaný íl
Deriváty bunkových stien kvasiniek
Fytogénne látky


ADSORPCIA MYKOTOXÍNOV
Purifikovaný a aktivovaný íl (hlinitokremičitanový polymér) má schopnosť viazať polárne, nepolárne a bipolárne molekuly mykotoxínov (napríklad Afla, ZEA, DON, T-2, OCHRA, FUMO) a niektoré ďalšie toxíny (endotoxíny).
FORTISORB® Phyto pôsobí až v tekutom prostredí tráviaceho traktu, kde toxíny pevne adsorbuje na svoj povrch, a tým bráni ich prieniku črevnou stenou do krvi, a ďalej do organizmu .


POSILNENIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Aj nízke hladiny mykotoxínov spôsobujú imunosupresiu pri dlhodobej expozícii.
Deriváty bunkových stien kvasiniek v prípravku FORTISORB® Phyto majú stimulačné účinky na nešpecifický imunitný systém zvierat.


OCHRANA PEČEŇOVÉHO PARENCHÝMU
Väčšina toxických látok sa detoxikuje v pečeni, preto jej ochrana je pre zdravie zvierat zásadná. FORTISORB® Phyto obsahuje fytogénne látky s hepatoprotektívnym, protizápalovým a tiež antibakteriálnym účinkom, ktoré zabezpečujú:

 • Synergické pôsobenie účinných látok na ochranu a regeneráciu pečeňových buniek
 • Rýchlejšiu obnovu pečeňových funkcií po záťaži
 • Doplnok ku komplexnej ochrane organizmu pred negatívnym, pôsobením toxických látok

Viacstupňová ochrana pred negatívnym pôsobením mykotoxínov

 • Prínos výrobku
  • Zvyšuje úžitkovosť
  • Zlepšuje reprodukčné ukazovatele
  • Zlepšuje zdravotný stav
  • Zvyšuje príjem krmiva
  • Posilňuje imunitný systém
  • Pozitívne pôsobí na ochranu a rýchlejšiu regeneráciu pečeňových buniek
  • Znižuje počty somatických buniek
  • Redukuje náklady na liečivá
 • Aplikácia výrobku
  FORTISORB® Phyto môže byť zamiešaný do premixov, kompletného krmiva, TRM.
  Doporučené dávkovanie:
  • 0,75 - 1,5 k g/t KZ pre ošípané, hydinu, hovädzí dobytok (pre všetky druhy a kategórie)
  • 15 - 30 g/ks/deň pre dojnice, výkrm
  • 10 - 20 g/ks/deň pre teľatá, jalovice
 • K stiahnutiu