DelaconRUMEX SC®

Zvyšte svůj zisk: Jedinečná kombinace přírodních výtažků pro vyvážený metabolismus u přežvýkavců

 • ZLEPŠENÍ UŽITKOVOSTI
 • PODPORA ZDRAVÍ
 • SNÍŽENÍ EMISÍ
 • 100 % ROSTLINNÉHO PŮVODU
 • Zvýšení příjmu krmiva a užitkovosti
 • Zlepšení metabolických pochodů u zvířat
 • Prevence proti acidóze
 • Zlepšení trávení, nepřímá ochrana jater
 • Zlepšená využitelnost energie a bílkovin
ruminants
rumex bag

RUMEX SC®

RUMEX je 100% rostlinný produkt pro zlepšení využitelnosti krmiva u přežvýkavců. RUMEX je inovativní řešení ve výživě přežvýkavců, kdy dochází ke zlepšení metabolických pochodů u zvířat. Přípravek RUMEX SC® navíc obsahuje živou kvasinkovou kulturu, vyselektovanou speciálně pro přežvýkavce, která umocňuje účinky rostlinných složek a výrazně napomáhá ke stabilizaci pH v bachoru.


Optimální výživa a welfare nejvíce přispívá k ziskovosti výroby u dojnic.
Nízký příjem krmiva má často vliv zvýšené množství zdravotních problémů v chovu, což následně vede k propadům v užitkovosti, poporodním ketózám, nízké perzistenci laktační křivky a zhoršení reprodukčních ukazatelů.

RUMEX působí na základě synergického účinku přírodních látek, jako jsou éterické oleje, saponiny, slizy a flavonoidy. Obsah účinných látek ve výrobku je standardizován, což zajišťuje stabilní obsah těchto látek a stálý efekt výrobku. RUMEX je bezpečný a zajišťuje efektivní a udržitelnou produkci bez reziduí v mase či mléce.

Inovativní složení a obsah aktivních látek v našem výrobku podporuje u přežvýkavců produkci těkavých mastných kyselin a zlepšuje využití krmiva v bachoru.


Pro vyvážení metabolických pochodů u dojnic, masného dobytka a malých přežvýkavců (kozy, ovce)

Jednou z účinných látek výrobku RUMEX jsou saponiny, které působí na snížení produkce čpavku v bachoru. To vede k vyššímu zabudování dusíkatých látek do mikrobiálního proteinu a tím ke snížení ztrát v energetické bilanci zvířete.

Pro zlepšení trávení RUMEX SC® obsahuje speciálně vyselektované kvasinky, které vyrovnávají pH prostředí v bachoru a podporují tak rozvoj bachorové mikroflóry. Dochází ke snadnějšímu trávení škrobů a snižuje se riziko vzniku acidózy .

 • Přínos výrobku
  • Zvyšuje frekvenci přežvykování a příjem objemných krmiv
  • Zlepšuje užitkovost
  • Podporuje lepší využití jednotlivých frakcí krmiva
  • Preventivně působí proti acidóze a dalším metabolickým nemocem (ketóza, ztučnělá játra) vyskytujícím se převážně v poporodním období
  • Zlepšuje kvalitu mléka, má vliv na stabilizaci tělesné kondice a zlepšení reprodukčních ukazatelů
  • Redukuje produkci skleníkových plynů a čpavku
 • Aplikace výrobku
  RUMEX SC® se aplikuje "on top" - což znamená navrch k současné krmné dávce.
  Doporučené dávkování:
  • 5 g/ks/den u dojnic
  • 1 g/100 kg živé váhy/den u masného dobytka
  • 1 g/ks/den u ovcí a koz
  • 0,8 g/ks/den u jehňat
 • Ke stažení