Zarządzanie jakością

Naturalne połączenie

Wysoka jakość dzięki identyfikowalności i standaryzacji

W firmie Delacon stawiamy jakość na pierwszym miejscu – we wszystkich procesach.

Jakość to dla nas znacznie więcej niż tylko certyfikacja procesu produkcyjnego zgodnie z międzynarodowymi normami. Nasze procesy wykorzystują optymalne rozwiązania – od nowych technologii, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę po rygorystyczne mechanizmy kontroli na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Firma Delacon nieustannie wprowadza kolejne usprawnienia i gwarantuje pełną identyfikowalność wyrobów – od etapu pozyskania surowców po dostarczenie produktu klientowi. Począwszy od dostaw surowców, poprzez ich obróbkę aż po terminową realizację zamówień klientów – na każdym etapie procesu wytwórczego przykładamy dużą wagę do przestrzegania surowych wytycznych dotyczących jakości.

Jednak co najważniejsze – nasze podejście do kontroli jakości stanowi podstawę zaufania klientów do naszych produktów.

Od pojedynczej rośliny po najwyższej jakości dodatek paszowy, w Delacon kwestię zapewnienia jakości zawsze traktujemy priorytetowo. Jakość wszystkich surowców i składników gwarantuje procedura analizy standaryzowanych parametrów. Oprócz ochrony przed obecnością niepożądanych substancji zapewniamy pełną identyfikowalność naszych wyrobów sięgającą źródła pochodzenia poszczególnych składników.

Najlepszym potwierdzeniem skuteczności naszego systemu zarządzania jakością jest satysfakcja klientów. Zadowoleni i przekonani o wartości naszej oferty klienci to dowód na słuszność naszych działań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w obszarze zapewnienia jakości.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pasz i żywności oraz zagwarantować doskonałą jakość produktów i usług, firma Delacon wdrożyła kompleksowy system zarządzania jakością:


FAMI-QS

Produkcja fitogenicznych dodatków paszowych z zachowaniem standardu FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System – Europejski system jakości dodatków i premiksów paszowych), europejskiego systemu zgodnego z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 183/2005 ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

Standard FAMI-QS łączy w sobie wymogi ustanowione w wytycznych i systemach jakości, co zadecydowało o jego wzajemnym uznaniu przez systemy zapewnienia jakości UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) i FEMAS (Feed Materials Assurance Scheme) w Wielkiej Brytanii, organizację dobrych praktyk produkcyjnych GMP (Good Manufacturing Practices) w Belgii oraz GMP+ w Holandii. Umożliwia to nieograniczone wykorzystanie dodatków paszowych Delacon w ramach powyższych systemów.


HACCP

Wdrożenie systemu HACCP (z ang. Hazard Analysis of Critical Control Points – System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) w celu zapewnienia, że produkowana pasza spełnia standardy bezpieczeństwa oraz zagwarantowania bezpieczeństwa zwierząt, pracowników i konsumentów.


EN ISO 9001:2008

Jasno zdefiniowane procedury udokumentowane zgodnie z wymogami normy EN ISO 9001:2008, najbardziej uznanego na świecie systemu zarządzania.Dopuszczenie do użytku w rolnictwie ekologicznym

Większość produktów w naszej ofercie posiada certyfikat dopuszczenia do użytku w rolnictwie ekologicznym, który stanowi poświadczenie, że firma Delacon spełnia wymogi Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz zapewnia ekologiczną jakość produktów na wszystkich etapach łańcucha produkcji (uprawa-obróbka-handel-import/eksport).Szczegółowa analiza na każdym etapie procesu produkcji

 1. Surowce
  Surowce pochodzą od stałych, sprawdzonych dostawców, co gwarantuje niezmiennie wysoką jakość i niezawodność dostaw. Wszystkie zakupione materiały poddawane są rygorystycznej analizie z zastosowaniem standaryzowanych metod.

  Kontrola laboratoryjna
  Dbamy o ochronę przed szkodliwymi substancjami i zapewniamy identyfikowalność naszych wyrobów już od najwcześniejszych etapów procesu produkcji.

 2. Obróbka
  Półprodukty i partie gotowych wyrobów poddawane są w naszym laboratorium szczegółowym badaniom przed ostatecznym dopuszczeniem do wysyłki do naszych klientów.

  Kontrola laboratoryjna
  Gwarantuje jednorodność i ujednolicony standard jakości wszystkich produktów, w tym również wytwarzanych na indywidualne zamówienie klienta. Konsekwentne stosowanie mechanizmów kontroli pozwala zapewnić pełną identyfikowalność wyrobów.

 3. Terminowa dostawa
  Ponieważ wszystkie produkty Delacon wytwarzane są w zakładach w Steyregg, w Austrii, możemy zagwarantować odbiorcom na całym świecie ich niezmiennie wysoką jakość. Delacon posiada sieć sprawdzonych partnerów realizujących dostawy we wszystkich regionach świata. Pracownicy naszych działów sprzedaży i eksportu dbają, aby klienci otrzymywali zamówione towary na czas. Oferujemy również klientom programy wsparcia, w ramach których zyskują możliwość osobistej weryfikacji jakości dostarczonych przez nas produktów.

Nacisk na ciągłe doskonalenie i relacje z klientami

Firma Delacon nieustannie doskonali bieżący system zarządzania jakością, współpracując w tym celu z międzynarodowymi ekspertami i instytutami badawczymi. Dodatkowym czynnikiem, który pozwala nam stale podnosić jakość dodatków paszowych są kontakty z klientami. Aktywnie zabiegając o informacje zwrotne i opinie na temat naszej firmy możemy zagwarantować, że nowoczesna oferta Delacon będzie spełniać aktualne i przyszłe wymogi sektora produkcji zwierzęcej.