Management kvality

Ve spojení s přírodou

Dohledatelnost & standardizace jsou klíčem k vysoké kvalitě

Kvalita je u nás vždy na prvním místě – napříč všemi procesy .

Kvalita pro naši společnost znamená mnohem více než jen certifikaci výrobních procesů v souladu s požadavky mezinárodních standardů. Naše činnost je celkově propojená, od zavádění nových technologií, přes vysoce kvalifikované zaměstnance, až po přísné kontrolní mechanismy v každé části výrobního procesu.

Společnost Delacon klade důraz na neustálé zlepšování a zaručuje plnou dohledatelnost - od dodavatele vstupních surovin až po finálního zákazníka. Přísná pravidla pro zabezpečení kvality mají pro nás zásadní význam a jsou dodržovány po celou dobu výrobního procesu .

Avšak co je nejdůležitější - naše kontrola zajistí Vaši důvěru v naše produkty.

Od jednotlivých rostlin ke krmným doplňkům nejvyšší kvality - ve společnosti Delacon je záruka kvality vždy prvořadou záležitostí. Kvalita všech vstupních surovin a jejich parametrů je garantována řadou analýz.

Další ochranu proti případnému výskytu nežádoucích látek zajišťuje plná vysledovatelnost zpět až k původním složkám výrobku.

Delacon uplatňuje rozsáhlý management kvality k zabezpečení nejvyšších bezpečnostních požadavků na krmiva a potraviny a zajišťuje tak prvotřídní produkty a služby:


FAMI-QS

Výroba doplňkových krmných látek podle systému FAMI-QS (Evropský kvality systém pro premixy a doplňkové látky), který je v souladu se směrnicí Evropské Unie (č. 183/2005).

FAMI-QS kombinuje požadavky již zavedených směrnic a systémů kvality. Proto je systém FAMI-QS akceptován dalšími systémy jako UFAS a FEMAS (Velká Británie), GMP (Belgie) a GMP+ (Nizozemsko). Toto zabezpečuje neomezené používání výrobků společnosti Delacon v rámci těchto systémů.


HACCP

Zavedením systému HACCP (Systém analýzy rizik a kritických kontrolních bodů) garantujeme produkci bezpečného krmiva a zajišťujeme tak bezpečnost pro zvířata a současně i pro pracovníky a konečné zákazníky.


EN ISO 9001:2008

Všechny procesy jsou přesně definovány dle směrnice ISO 9001:2008, nejuznávanějšího systému managementu kvality na světě.Organic farming certificate

Certifikát pro ekologické zemědělství, který společnost obdržela pro velkou část svých výrobků, potvrzuje, že Delacon vyrábí ve shodě s Nařízením Rady (EC) 834/2007 pro organické produkty a zajišťuje tuto kvalitu napříč celým výrobním řetězem (výroba-zpracování-obchod).Propracované analýzy v každé části výrobního procesu

 1. Suroviny
  Suroviny jsou dodávány našimi prověřenými a spolehlivými dodavateli, s důrazem na zajištění vysoké kvality. Každá nakoupená surovina je podrobena přísné analýze.

  Laboratorní ověření
  Ochrana proti nežádoucím látkám a zajištění dohledatelnosti všech složek od úplného začátku výrobního procesu.

 2. Zpracování
  Polotovaty jsou podrobně prověřovány v laboratoři a schvalovány ještě před výrobou finálního produktu.

  Laboratorní ověření
  Garance homogenní a standardizované kvality pro všechny naše produkty. Úplná dohledatelnost je zajištěna pomocí stálých kontrolních mechanismů.

 3. Dodání
  Naše obchodní oddělení spolupracuje s ověřeným dopravci a zajišťuje, že zboží je dodáno ke konečnému zákazníkovi včas a v pořádku.

Neustálé zlepšování a kontakt se zákazníky - stěžejní faktory kvality

Delacon pracuje na zlepšování svého managementu kvality. Proto spolupracujeme s výzkumnými institucemi a jsme v kontaktu s mezinárodními vědeckými pracovníky. A dalším klíčovým faktorem pro zlepšení kvality našich produktů a služeb je pro nás vzájemný vztah se zákazníkem, znalost jeho požadavků a potřeb.