DelaconLEVUCELL® SC

Živá kvasinková kultura Saccharomyces cerevisiae CNCM I - 1077 speciálně vyselektovaná pro použití u přežvýkavců a zaregistrovaná v EU i USA.

 • ZLEPŠENÍ UŽITKOVOSTI
 • PODPORA ZDRAVÍ
 • REDUKCE NÁKLADŮ
 • Prevence vzniku acidóz
 • Vyšší využití krmné dávky
 • Nárůst příjmu živin
 • Nižší brakace
 • Snazší přechod na pevné krmivo u mláďat
euromold

LEVUCELL® SC

Vyskytuje se v přírodní formě a ve formě mikroenkapsulí (termostabilní).


LEVUCELL® SC 10 ME - mikroenkapsulovaná forma výrobku

LEVUCELL® SC je součástí multifunkčního přípravku RUMEX SC®, který navíc obsahuje éterické oleje v enkapsulované formě a saponiny.

Zlepšení zdravotního stavu a bachorové fermentace

 • Přínos výrobku
  • Vyšší obsah mléčných složek
  • Zlepšení anaerobních podmínek v bachoru
  • Podpora bakteriálního osídlení ve prospěch pozitivních mikroorganismů
  • Lepší stravitelnost vlákniny
  • Rychlejší bakteriální osídlení vyvíjejícího se bachoru u telat
  • Stabilizace pH v bachoru
  • Prevence vzniku acidóz – méně laminitid
  • Snížený výskyt ketóz po otelení
  • Úspora nákladů za veterinární přípravky
  • Stabilnější kondice krav po otelení, vyšší zabřezávání dojnic, zvýšená perzistence laktační křivky
  • Vyšší celoživotní užitkovost
  • Zvýšení příjmu sušiny a intenzivnější růst u býků
 • Aplikace výrobku
  Doporučené dávkování:
  • 0,5 g/ks/den
  • v případě zhoršených podmínek (např. tepelný stres): 1 g/ks/den