DelaconFRESTA® F PLUS

Trvale rostoucí užitkovost prasat umocněná přírodou

 • ZLEPŠENÍ UŽITKOVOSTI
 • PODPORA ZDRAVÍ
 • SNÍŽENÍ EmisÍ
 • REDUKCE NÁKLADŮ
 • Zlepšení příjmu a konverze krmiva
 • Zvýšení využitelnosti živin
 • Podpora trávicího traktu
 • Snížení emise skleníkových plynů
swine
fresta bag

FRESTA® F Plus

FRESTA® F Plus představuje 100% rostlinné řešení pro maximální užitkovost v produkci prasat. FRESTA® F Plus je ověřeným, bezpečným a efektivním produktem. Při použití tohoto zcela přírodního produktu přispíváte ke snížení produkce skleníkových plynů a tím ke zlepšení kvality stájového klimatu.


Produkce prasat čelí mnoha výzvám zejména v důsledku tlaku tržního hospodářství, výskytu nežádoucích chorob, podmínek pro zachování životního prostředí a dalších omezeních, které mají bezprostřední vliv na systém krmení prasat v průběhu jejich života. Právě optimální účinnost krmiva – ve smyslu nejvyšší produktivity při nejnižších možných nákladech – je základem profitabilní produkce.

Příjem je klíčovým bodem efektivity odchovu selat a optimálního průběhu laktace. Dostatečné množství krmiva je důležité zejména pro mladá zvířata za účelem podpory rozvoje zažívacího traktu a tím následně vlastní užitkovosti. Proto kvalitní příjem, využitelnost živin a antioxidační vlastnosti krmiva jsou zcela rozhodující v této kritické fázi. Hlavním cílem při efektivním chovu prasnic je zvýšení produkce mléka a jeho kvalita spolu s maximálním hmotnostním přírůstkem ve vrhu při udržení optimální kondice pro další reprodukci.


Přírodní a trvalé navýšení užitkovosti selat, prasnic a prasat ve fázi předvýkrmu a výkrmu

FRESTA® F Plus je plně přírodní krmné aditivum využívající synergický efekt různých skupin aktivních látek. Vychází z původní FRESTA® F, prvním čistě rostlinným produktem s evropskou registrací jako zootechnické krmné aditivum pro živočišnou výrobu. FRESTA® F je kombinací pečlivě vybraných rostlinných substancí jako jsou éterické oleje, bylinné výtažky, mukoidní látky, flavonoidy a dodatečně i saponiny.

Všechny aktivní látky produktu byly dokonale vybrány na základě živinových požadavků prasat s ohledem na jejich produkční fázi. Fytogenní krmná aditiva společnosti Delacon zajišťují bezpečnou a trvalou produkci a kompletně nahrazují antibiotické růstové stimulátory a tím poskytují živočišné produkty bez nežádoucích reziduí.

 • Přínos výrobku
  • Zvyšuje příjem krmiva
  • Zlepšuje využitelnost živin
  • Podporuje zdraví trávicího traktu
  • Zlepšuje konverzi krmiva
  • Zlepšuje reprodukční výkonnost prasnic
  • Zvyšuje růstovou schopnost, včetně hmotnostních přírůstků
  • Zvyšuje odolnost vůči stresu (např. tepelný stres) a vitalitu
  • Snižuje zamoření životního prostředí (zejména amoniakem)
 • Aplikace výrobku
  FRESTA® F Plus se používá do kompletní krmné dávky.
  Doporučené dávkování: 250 - 400 g/t kompletní krmné směsi - dávkování závisí na kategorii zvířat a účelu produkce.
 • Ke stažení