DelaconFRESTA® F PLUS

Potencjał natury w zrównoważonej hodowli trzody chlewnej

 • Wzrost wydajnoścI
 • Lepsza zdrowotność
 • Mniejsza produkcja gazów
 • Niższe koszty
 • Wzrost przyjmowania i wykorzystania paszy
 • Poprawa przyswajalności składników odżywczych
 • Wsparcie dla układu pokarmowego
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
swine
fresta bag

FRESTA® F Plus

FRESTA® F Plus to stworzone wyłącznie na bazie składników roślinnych rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność w produkcji trzody chlewnej. Wybierając preparat FRESTA® F Plus otrzymujesz bezpieczny, pewny i skuteczny produkt. Naturalne składniki zawarte w produkcie pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co korzystnie wypływa na jakość powietrza w chlewni.


Hodowla trzody chlewnej stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi głównie z konkurencją na rynku, chorobami, zanieczyszczeniem środowiska i innymi ograniczeniami, które mają bezpośredni wpływ na skład pasz dla świń. Ponadto optymalizacja wydajności paszy – tj. otrzymywanie jak najlepszych wyników produkcyjnych przy jak najniższych nakładach na paszę – stanowi podstawę opłacalnej produkcji trzody chlewnej .

Zwiększenie pobierania paszy jest istotnym wyzwaniem w odniesieniu do prosiąt i macior w okresie laktacji. Maksymalne pobieranie paszy przez młode świnie korzystnie wpływa na rozwój ich przewodów pokarmowych, co warunkuje ich późniejszą wydajność. Ponadto odpowiednio wysoki apetyt, strawność składników odżywczych i właściwości antyoksydacyjne to decydujące czynniki w tym krytycznym okresie. Głównym problemem w przypadku macior jest zwiększenie ilości i jakości mleka w celu poprawienia przyrostów wagowych miotu, zachowując przy tym dobrą kondycję maciory i gotowość do reprodukcji .


Naturalny i zrównoważony wzrost wydajności prosiąt, macior i tuczników

Preparat FRESTA® F Plus to całkowicie naturalny dodatek paszowy wykorzystujący synergizm działania różnych grup substancji aktywnych. Ma on zbliżony skład do preparatu FRESTA® F – pierwszego produktu stworzonego w 100% ze składników roślinnych i dopuszczonego do obrotu w EU jako zootechniczny dodatek paszowy – co oznacza, że łączy w sobie starannie dobrane produkty roślinne, takie jak olejki eteryczne, zioła, przyprawy, śluzy, flawonoidy i saponiny .

Wszystkie składniki produktu zostały idealnie dopasowane do potrzeb świń w różnych okresach ich życia. Fitogeniczne dodatki paszowe firmy Delacon zapewniają bezpieczną i zrównoważoną produkcję, całkowicie zastępując antybiotykowe stymulatory wzrostu, czego rezultatem jest produkt końcowy bez pozostałości .

 • Zalety produktu
  • Wzrost pobierania paszy
  • Poprawa przyswajalności składników odżywczych
  • Wsparcie dla układu pokarmowego
  • Wzrost wykorzystania paszy
  • Poprawa zdolności rozrodczej u macior
  • Poprawa wyników wzrostu, w tym przyrostów wagowych u prosiąt
  • Zwiększona tolerancja na stres (np. stres cieplny) oraz przeżywalność
  • Ograniczenie emisji gazów do środowiska (w szczególności amoniaku)
 • Zastosowanie produktu
  FRESTA® F Plus podaje się „na górkę" do mieszanki paszowej.
  Zalecenia dotyczące stosowania: 250 - 400 g/tonę mieszanki paszowej – dawkowanie zależne od typu produkcyjnego zwierzęcia i celów produkcji.
 • Pobierz