Badania i rozwój

Każda innowacja to efekt wytężonej pracy

Innowacyjność wyróżnia prawdziwego lidera

Traktując poważnie naszą pozycję lidera w dziedzinie dodatków fitogenicznych, kładziemy ogromny nacisk na nasze kluczowe kompetencje w obszarze badań i rozwoju .

Innowacyjność stanowi siłę napędową naszego przedsiębiorstwa oraz istotny czynnik decydujący o jego sukcesie. Zasadnicze znaczenie innowacji odzwierciedla roczna wartość inwestycji realizowanych w tym obszarze. Nasz międzynarodowy zespół badawczo-rozwojowy prowadzi badania naukowe poświęcone żywieniu wszystkich grup produkcyjnych zwierząt – drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy .

Prowadzona przez Delacon działalność badawcza koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • Strawność składników pokarmowych
  • Wydajność paszy
  • Zmniejszenie poziomu emisji, w tym emisji amoniaku i gazów cieplarnianych
  • Profilaktyka zdrowotna i korzyści dla zdrowia

Naszym głównym celem badawczym jest odkrywanie nowych substancji pochodzenia roślinnego i ich kombinacji oraz ich ocena pod kątem potencjalnych korzyści w obszarze żywienia zwierząt, w tym zwiększenia wykorzystania paszy, optymalizacji dziennego przyrostu masy, przeciwdziałania zakażeniom i ograniczania emisji do środowiska.Oto cztery przełomowe osiągnięcia w historii naszego działu badań i rozwoju, z których jesteśmy szczególnie dumni:

Rozległa globalna baza danych badawczych

Wspólnie z partnerskimi instytucjami badawczymi i laboratoriami zlokalizowanymi w ponad 20 krajach na całym świecie równolegle realizujemy szereg zróżnicowanych projektów badawczych i prowadzimy rozległą bazę danych zawierającą wyniki badań wykonywanych od Brazylii po Koreę Południową.

Identyfikowalność

W miejscowości Steyregg posiadamy własne laboratorium badawczo-rozwojowe. Dzięki temu możemy prowadzić kontrolę jakości dowolnych produktów lub substancji – czy to pozyskiwanych surowców czy gotowych mieszanek. Dodatkowo gwarantujemy identyfikowalność naszych towarów na przestrzeni całego procesu produkcji – od momentu pozyskania surowców od wiarygodnych dostawców aż po dostarczenie produktów naszym cenionym klientom.

Własny ośrodek badawczy

W 2011 r. uruchomiliśmy na terenie Rep. Czeskiej ośrodek badawczy Performing Nature Research Center (PNRC). Jest to jedno z największych w branży nowoczesnych gospodarstw doświadczalnych specjalizujące się w badaniach wchodzących w zakres zainteresowań naszej firmy. Utworzenie centrum badawczego ma dla firmy Delacon niezwykle istotne znaczenie, ponieważ gwarantuje możliwość prowadzenia w kontrolowanych warunkach rzetelnych badań nad dowolnymi gatunkami zwierząt produkcyjnych – drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy.

Złoty standard badań naukowych

Dzięki naukowo potwierdzonym danym badawczym Delacon jest dziś pierwszą i jedyną firmą, która uzyskała dopuszczenie do użytku zootechnicznego w UE dla w 100% fitogenicznego dodatku paszowego – Fresta F dla trzody chlewnej. Rejestracja produktu wyznacza złoty standard dla dodatków paszowych i stanowi potwierdzenie korzyści fizjologicznych w postaci poprawy wydajności zwierząt.

Proces badawczo-rozwojowy składa się z trzech zasadniczych etapów:

  • odkrycia naukowe (programy przesiewowe, testy in-vitro, wewnętrzne testy in-vivo)
  • weryfikacja (zewnętrzne testy in-vivo prowadzone przez niezależne instytuty badawcze)
  • demonstracja (testy polowe i badania z udziałem zwierząt prowadzone u klientów)

Dzięki wysoko rozwiniętym kompetencjom badawczo-rozwojowym oraz wyczerpującej bazie danych zawierającej wyniki badań prowadzonych na całym świecie nasze produkty stanowią efekt praktycznego zastosowania potwierdzonej wiedzy specjalistycznej w ustandaryzowanej formie. Wszystko to, a także pierwsza w UE rejestracja dodatku zootechnicznego, zdecydowanie wyróżnia nas na tle pozostałych graczy działających na rynku.