O firmě

Helmut Dedl
President

 

Markus Dedl
CEO

 

Bohumír Šimerda
Managing Director CEE

 

 

 Společnost DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost rakouské firmy DELACON Biotechnik GmbH. Společnost se zaměřila na využití potenciálu látek obsažených v rostlinách a v tomto oboru patří mezi světové průkopníky a je vedoucí firmou díky vytvoření specifických přípravků pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat, které se liší svým složením a pokrývají rozdílné požadavky cílové kategorie.

 

Hlavním cílem společnosti je rozvíjet a zkvalitňovat kompletní služby v rámci výživy hospodářských zvířat. Dále se  firma zabývá řešením snižování emisí amoniaku v chovatelských zařízeních (produkty jsou zařazeny na tzv. BAT listinu "Seznam biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku"), hygienou výrobního procesu vajec, drůbežího a vepřového masa, hygienou stájového prostředí, ošetřením kejdy a podestýlky. V nabídce má také přípravky ke konzervaci objemných krmiv, v rámci hygieny krmiv nabízí přípravky proti plísním a na adsorpci mykotoxinů. Ke všem těmto přípravkům poskytuje poradenství a služby včetně montáže aplikačních zařízení.


Společnost DELACON  Biotechnik ČR vlastní certifikát na výrobky vhodné pro použití v ekologickém zemědělství. Mateřská firma DELACON Biotechnik GmbH veškerou výrobu realizuje podle standardů systémů kvality HACCP, ISO 9001:2008, FAMI-QS, GMP a podle těchto standardů kvality pracuje i firma DELACON Biotechnik ČR. Kromě působení v České republice firma úspěšně vstoupila na trh v Polsku a dále se soustředí na otevření trhu v Rusku a Rumunsku.

 

Společnost od roku 2005 rozvíjí vlastní výzkum a vývoj, jehož výsledkem jsou originální řešení pro české a středoevropské podmínky. Tuto činnost provádí společnost za podpory odborných pracovišť vysokých škol a výzkumných institucí a za spolupráce externích specialistů.

 

Filozofii firmy vystihuje motto: „in Harmony with Nature“ Toto pojetí znamená řešit problémy současné živočišné výroby prostředky a postupy, které nemají negativní dopad na zvířata, životní prostředí, ale hlavně na zdravotní stav lidské populace. Firma DELACON Biotechnik ČR, při řešení problémů živočišné výroby sleduje vývoj na celém světě, jak v oblasti provozní, tak v oblasti vědeckovýzkumné sféry.

 

Výrobna DELACON Steyregg